Kiểm Soát Chất Lượng

Chất lượng sản phẩm là điều khác biệt giữa LASKA với các sản phẩm khác trên thị trường. LASKA đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018.

Công Ty LASKA có phòng thí nghiệm hiện đại, có khả năng tự kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh

  • 100% các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho cty LASKA đều được bên LASKA đánh giá chất lượng nhà cung cấp.
  • Các hóa chất sử dụng trong sản xuất nước uống là hóa chất thực phẩm, được bộ y tế cấp phép và chứng nhận.
  • Tất cả các lô hàng đều được kiểm tra chất lượng cho kết quả đạt, trước khi xuất ra thị trường
  • Ngoài kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo lô hàng tại nhà  máy, hàng tháng công ty nước LASKA còn đem mẫu tới phòng thí nghiệm độc lập, có chức năng kiểm nghiệm do nhà nước cấp phép để tiến hành kiểm nghiệm.

 

   

 

 

 

Leave A Comment

Your Địa chỉ email will not be published. Required fields are marked *

0988 788 006