Nước uống tinh khiết

Nước uống tinh khiết

Nước uống tinh khiết

 • BÌNH LASKA 19L KHÔNG VÒI

  Giá:  55,000
  Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ châu âu, dưới sự kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018...

  Xem chi tiết

 • BÌNH LASKA 19L CÓ VÒI

  Giá:  55,000

  Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ châu âu, dưới sự kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018...

  Xem chi tiết

 • Chai LASKA 350ML

  Giá:  70,000
  Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ châu âu, dưới sự kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018...

  Xem chi tiết

 • CHAI LASKA 500 ML

  Giá:  80,000
  Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ châu âu, dưới sự kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018...

  Xem chi tiết

 • BÌNH LASKA 19L CÓ VÒI

  Giá:  55,000
  Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ châu âu, dưới sự kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018...

  Xem chi tiết

 • BÌNH LASKA 19L KHÔNG VÒI

  Giá:  55,000

  Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ châu âu, dưới sự kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018...

  Xem chi tiết

Ý kiến khách hàng

0988 788 006