Nhân Sự

LASKA luôn coi  nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công và phát triển của công ty hiện tại và tương lai. Lực lượng nhân sự hiện tại của LASKA với khoảng trên 100 nhân viên, có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. LASKA tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đầy tính cạnh tranh cùng với mức đại ngộ cao dành cho người lao động. Bên cạnh đó chúng  tôi liên tục thực hiện đào tạo, nâng cao kiến thức về chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng.

   

Leave A Comment

Your Địa chỉ email will not be published. Required fields are marked *

0988 788 006